Köpekontrakt - Villa eller fritidshus 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett köpekontrakt gällande villa eller fritidshus.

I ett avtal om fastighetsköp, ett köpekontrakt, specificeras köpeobjektet och villkor för betalning och inflyttning fastställs. Köpekontraktet måste vara skriftligt och ska innehålla fastighetens namn, köpeskillingen, en förklaring av säljaren att äganderätten till fastigheten går över på köparen samt säljarens och köparens bevittnade underskrifter.

Vid slutgiltig betalning utfärdas ett köpebrev, ett kvitto på att villkoren, bl.a. betalningen, i köpekontraktet är uppfyllda. Detta bifogas sedan ansökan om lagfart (inskrivning av ett fastighetsförvärv i fastighetsregistret). På tillträdesdagen ska en så kallad likvidavräkning göras där allt som gäller betalningen ska framgå, till exempel ränta på eventuella lån som köparen ska ta över från säljaren.

Huvudregeln vid husköp är att en fastighet säljs i befintligt skick, men är fastigheten behäftad med väsentliga fel måste säljaren informera om detta. Dock är köparens lagstadgade undersökningsplikt långtgående och säljaren är inte ansvarig för fel som köparen borde ha upptäckt vid en noggrann besiktning. Säljaren kan också friskriva sig från ansvar genom en så kallad friskrivningsklausul.

Specifikation

  • Köpekontrakt - Villa eller fritidshus 2024
  • 3332
  • 1,33
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider