Köpekontrakt (Avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund mm) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett köpekontrakt (avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund m.m.).

Byggnad på ofri grund innebär att det inte är samma ägare till byggnaden som till marken den är uppförd på. En byggnad på annans mark räknas därför som lös egendom. Det kan gälla allt från industribyggnader till kolonistugor; numera utgörs den största gruppen av fritidshus. Nackdelen med att äga en byggnad som står på ofri grund är att den som äger marken kan säga upp arrendet.

Vidare påverkas möjligheten att belåna fastigheten om den står på ofri grund och vid försäljning finns ingen registrering (lagfart) över vem som är ägare. Den som köper en byggnad utan mark måste därför noga försäkra sig om att säljaren verkligen är rätt ägare. Bestämmelser om ofri grund finns i jordabalken.

Specifikation

  • Köpekontrakt (Avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund mm) 2024
  • 3566
  • 1,32
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider