Köpekontrakt fastighet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett köpekontrakt för en fastighet.

Vid fastighetsöverlåtelse krävs ett skriftligt avtal för att överlåtelsen ska vara giltig. Köpekontraktet ska innehålla uppgifter om fastighetsbeteckning, köpeskilling och en förklaring av säljaren att äganderätten till fastigheten går över på köparen. Överlåtarens namnteckning bör bevittnas av två personer.

Köparen har en lagstadgad undersökningsplikt som innebär att säljaren inte är ansvarig för fel som köparen borde ha upptäckt vid en noggrann besiktning. Som säljare är det möjligt att, genom en så kallad friskrivningsklausul, friskriva sig från ansvar för dolda fel.

Specifikation

  • Köpekontrakt fastighet 2024
  • 4473
  • 1,30
  • 8
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider