Köpekontrakt och köpebrev _Köp gnm avstyckning och fastighetsreglering_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett köpekontrakt och köpebrev för köp genom avstyckning och fastighetsreglering.

Avstyckning är en form av fastighetsreglering och innebär att en del av en fastighet avskiljs och bildar en ny egen fastighet. Den ursprungliga fastigheten behåller sin fastighetsbeteckning och den nya fastigheten får en ny egen beteckning. Avstyckning sker vanligtvis när någon köpt en del av fastigheten för att bygga ett bostadshus. Fastighetsregleringen ska registreras i fastighetsregistret.

Mallen följer de krav som lagen ställer för köp av fastighet genom avstyckning, dvs. att ny fastighet bildas, och fastighetsreglering, dvs. att en del av en fastighet överförs till en annan, en samfällighet eller ett servitut nybildas, ändras eller upphävs.

Specifikation

  • Köpekontrakt och köpebrev _Köp gnm avstyckning och fastighetsreglering_ 2024
  • 3573
  • 1,33
  • 18
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider