1663 Kortfrist fordringar hos andra koncernföretag 2024

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag.

I BAS-kontoplanen har varje affärshändelse ett eget kontonummer. Genom att kontoplanen är decimalklassificerad är det lätt att hitta rätt, både för den som gör bokföringen manuellt och för datorer. Klass 1 avser tillgångar och i underklass 6 redovisas kortfristiga fordringar.

Denna mall i Excel-format avser konto 1663 där kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag redovisas. Mallen kan enkelt fyllas i och börja användas.

Specifikation

  • 1663 Kortfrist fordringar hos andra koncernföretag 2024
  • 311
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider