2417 Kortfristig del av långfristiga skulder 2024

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets kortfristiga delar av långfristiga skulder till kreditinstitut.

I BAS-kontoplanen har varje affärshändelse ett eget kontonummer. Genom att kontoplanen är decimalklassificerad är det lätt att hitta rätt, både för den som gör bokföringen manuellt och med hjälp av dator. Klass 2 avser eget kapital och skulder och i underkategori 4 redovisas kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer.

Denna mall i Excel-format avser konto 2417 som avser redovisning av kortfristiga delar av långfristiga skulder till kreditinstitut. Mallen kan enkelt fyllas i och börja användas.

Specifikation

  • 2417 Kortfristig del av långfristiga skulder 2024
  • 331
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider