1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag 2024

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets kortfristiga fordringar hos intresseföretag.

I årsredovisningslagen definieras ett intresseföretag som ett företag där innehavet inte ger ett bestämmandeinflytande, men ändå ett betydande inflytande. Ett intresseföretag innehar minst 20 % av rösterna. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen.

Denna mall består av en färdig lista där kortfristiga fordringar hos intresseföretag kan fyllas i inför avstämningen av företagets räkenskaper. I detta dokument kan du specificera till exempel eventuell beteckning, förfallodatum m.m. på dina kortfristiga fordringar.

Specifikation

  • 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag 2024
  • 303
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider