1682 Kortfristiga lånefordringar 2024

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets kortfristiga lånefordringar.

Kortfristiga lånefordringar är fordringar som förfaller inom ett år. I redovisningen görs en åtskillnad mellan dessa och långfristiga lånefordringar. Kortfristiga lånefordringar är vanligtvis leverantörsfordringar och liknade, medan de långfristiga lånefordringarna vanligtvis består av utlånade medel. Anledningen till denna distinktion mellan de kortfristiga fordringarna och de långfristiga fordringarna är för att dessa påverkar företagets likviditet och soliditet på olika sätt.

Denna mall består av en färdig lista där kortfristiga fordringar kan fyllas i inför avstämningen av företagets räkenskaper.

Specifikation

  • 1682 Kortfristiga lånefordringar 2024
  • 305
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider