Kreditpolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kreditpolicy för ditt företag.

En kreditpolicy är ett dokument över de kreditgivningsprinciper som alla inom företaget förväntas följa. DokuMeras kreditpolicy innehåller punkter såsom kreditgivning kund, kreditgivning leverantör samt påminnelse, krav och inkasso.

Specifikation

  • Kreditpolicy 2024
  • 4489
  • 1,26
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider