Kundfakturaunderlag med leveransdetaljer 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt utforma ett överskådligt och begripligt underlag för kundfakturering, med leveransdetaljer, från företaget.

I denna mall fyller du i specifikation för varan eller tjänsten, antal enheter, priser, referens, betalningsvillkor m.m., allt för att faktureringen ska vara enkel och smidig för ditt företag. Detta dokument är endast för företagets egen administration och ska inte medfölja faktura till kund.

Specifikation

  • Kundfakturaunderlag med leveransdetaljer 2024
  • 1105
  • 1,42
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider