Kundreskontra 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att föra en överskådlig och begriplig kundreskontra.

Kundreskontran har ett blad för varje månads kundfakturor, som kan vara upp till 19 stycken. Månadens blad bör skrivas ut direkt efter sista fakturering och inbetalning i en månad för att enklast kunna stämmas av mot huvudbokskontot. Det finns också konteringsmöjlighet för nettosumman vilket gör att månadsbladet lämpar sig väl som bokföringsorder för månadens alla kundfakturor. Poster i dokumentet är t.ex. nettosumma exklusive moms, fakturasumma, kvarstående kundfordran etc.

Specifikation

  • Kundreskontra 2024
  • 1108
  • 1,40
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider