Kungörelse - Lösöreköp 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en kungörelse angående lösöreköp.

Ansökan om registrering av lösöreköp ska innehålla köpekontrakt (original och vidimerad kopia), utdrag från Bolagsverket alt. personbevis som visar var säljaren har sitt säte, eller var denne bor om säljaren är en privatperson. Köpekontraktet ska vara underskrivet av köparen, säljaren och två vittnen.

Till ansökan ska även fogas ett bevis på att köpet inom en vecka från köpets datum har kungjorts i dagspressen på den ort där säljaren är bosatt. Kungörelsen ska innehålla såväl köparens och säljarens namn och yrken, datum för köpet samt köpeskillingen.

Kungörelsen ska annonseras i alla lokala dagstidningar som beräknas vara spridda till minst fem procent av hushållen ”i orten” eller, om någon tidning inte har den spridningen, till minst femtio procent av hushållen i viss kommun inom det berörda området. Information om tidningars spridning finns på Myndigheten för radio och tv:s hemsida.

Specifikation

  • Kungörelse - Lösöreköp 2024
  • 4043
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider