Kvalitetshandbok 2024

Denna mall från DokuMera ger förklaringar till, och exempel på, hur kvalitetsarbete inom ditt företag kan genomföras.

Företag kan konkurrera med varandra på många olika plan. Kvalitet är en viktig konkurrensfaktor. Syftet med kvalitetsarbetet är framför allt att olika aktörer kopplade till företaget ska bli ännu mer nöjda med företaget. Målet är att kunderna ska bli mer nöjda med företagets produkter och tjänster samt att medarbetare, lagstiftare och andra externa aktörer ska bli mer nöjda med företaget och dess verksamhet.

Informationen är skriven inom parentes () och är till för dig som upprättar kvalitetshandboken. Dessa stycken tas med fördel bort ur den slutliga versionen av kvalitetshandboken.

Instruktionerna ger dig stöd och vägledning kring vad varje avsnitt bör innehålla.

Exempeltexterna är just exempel och bör anpassas för att passa ditt företag.

Dokumenten som det hänvisas till kan användas antingen i sin helhet som bilagor till kvalitetshandboken eller införlivas som löpande text i densamma. Du kan också använda dokumenten som inspiration till egna texter.

Specifikation

  • Kvalitetshandbok 2024
  • 4533
  • 1,27
  • 19
  • docx
1 295 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider