Kvalitetsplan bygg och entreprenad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kvalitetsplan.

Kvalitetsplaner är mycket vanligt förekommande i entreprenadsammanhang, och den bidrar bland annat till att visa för beställare och kontrollansvarig hur entreprenaden bedrivs och kontrolleras. Det är entreprenören som är ansvarig för att upprätta kvalitetsplanen. Kvalitetsplanen ska upprättas innan entreprenaden påbörjas.

Denna mall är endast ett förslag på hur en kvalitetsplan inom bygg och entreprenad kan se ut. Du kan enkelt anpassa kvalitetsplanen efter de krav och förutsättningar som gäller i just ditt fall.

Specifikation

  • Kvalitetsplan bygg och entreprenad 2024
  • 5419
  • 1,13
  • 8
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider