Kvittningsmedgivande - Anställd 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett kvittningsmedgivande från en anställd.

Med kvittning avses i detta sammanhang att en arbetsgivare drar av sin motfordran på arbetstagarens lön. Det är alltså inte fråga om ett normalt förskott på lönen, utan om en annan fordran, exempelvis avbetalning på ett lån eller inköp av en vara.

Arbetsgivare får bara under vissa förutsättningar dra av sina fordringar på arbetstagarens lön. Det finns typ typer av kvittning, frivillig kvittning och tvångskvittning. Reglerna finns i kvittningslagen.

Den här mallen tar sikte på förfarandet om frivillig kvittning. Det innebär att arbetsgivaren och arbetstagaren ska komma överens om att arbetstagarens skuld ska dras av på lönen antingen på en gång eller med vissa belopp vid varje löneutbetalning. Det är detta som kallas för kvittningsmedgivande. Ett sådant medgivande måste vara klart och tydligt samt ange hur mycket och på vilket sätt arbetsgivaren får dra av på lönen. Den här mallen hjälper dig att upprätta ett sådant kvittningsmedgivande.

Observera att det kan finnas särskilda regler om kvittning i kollektivavtal.

Specifikation

  • Kvittningsmedgivande - Anställd 2024
  • 5109
  • 1,17
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider