Kvittningsmedgivande förskottssemester 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att upprätta ett avtal om kvittningsmedgivande med en anställd.

Vissa arbetsgivare tillämpar förskottssemester för nyanställda som inte tjänat in betald semester. Genom att ta ut förskottssemester får du som anställd en skuld till företaget som skrivs av efter att du varit anställd i fem år. Skulle du däremot säga upp dig eller bli uppsagd på grund av personliga skäl innan anställningen varat i fem år så har arbetsgivaren rätt till återbetalning av skulden.

Med mallen Kvittningsmedgivande förskottssemester kan du som arbetsgivare upprätta ett avtal med en anställd om att utbetalat belopp för förskottssemester ska dras av på slutlönen om anställningen upphör inom fem år.

Specifikation

  • Kvittningsmedgivande förskottssemester 2024
  • 4474
  • 1,26
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider