Lägenhetsförteckning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en lägenhetsförteckning för en bostadsrättsförening.

Styrelsen i bostadsrättsföreningen ska föra förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning). Förteckningarna kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. De kan också föras med automatisk databehandling eller på annat liknande sätt.

Lägenhetsförteckningen ska för varje lägenhet ange:

1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen,

2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen,

3. bostadsrättshavarens namn, samt

4. insatsen för bostadsrätten.

Denna mall hjälper dig att upprätta en lägenhetsförteckning som uppfyller de krav som ställs enligt lag.

Specifikation

  • Lägenhetsförteckning 2024
  • 5414
  • 1,13
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider