Löneväxlingsavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett löneväxlingsavtal mellan företaget och en anställd. Löneväxling innebär att du som arbetsgivare ger en anställd en förmån i utbyte mot en del av den anställdes kontanta bruttolön.

Genom att upprätta ett avtal kan ni enkelt klargöra vad det är som gäller kring löneväxlingen. Ska det ske vid ett tillfälle eller är det något som kommer att göras kontinuerligt och i så fall hur länge? Gäller det brutto- eller nettolöneavdrag?

Tänk på att löneväxling inte kan göras i efterskott utan endast på framtida ersättningar. Annars beskattas förmånen som lön.

Specifikation

  • Löneväxlingsavtal 2024
  • 4549
  • 1,23
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider