Löpande skuldebrev amorteringsplan 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett löpande skuldebrev, ofta även kallat revers eller lånehandling, med en amorteringsplan.

Ett löpande skuldebrev är en värdehandling och ett bevismedel. Löpande skuldebrev kan delas in i innehavarskuldebrev som är ställda till innehavaren och orderskuldebrev som är ställda till borgenären eller order.

I ett skuldebrev är det möjligt att införa en amorteringsplan, eller avbetalningsplan, som reglerar när och hur skulden ska avbetalas.

Skuldebrevet och amorteringsplanen kan enkelt kompletteras med egna uppgifter.

Specifikation

  • Löpande skuldebrev amorteringsplan 2024
  • 422
  • 1,29
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider