Lagstadgade krav antal anställda en översikt Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta de dokument som krävs utifrån antalet anställda i verksamheten.

Som arbetsgivare är du skyldig att följa ett stort antal regelverk, och antalet skyldigheter ökar i takt med antalet anställda i verksamheten. I den här översikten kan du läsa mer om vilka krav du måste uppfylla och vilka dokument du behöver ha utifrån antalet anställda i verksamheten.

Översikten visar endast generella krav, dvs. krav som gäller för alla typer av verksamheter oavsett inriktning. För vissa typer av verksamheter finns det branschspecifika regler. Ibland finns även särskilda regler enligt kollektivavtal. Dessa typer av eventuella särregleringar beskrivs inte i denna översikt.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad utifrån svensk rätt. Observera att mallnamnen fortfarande är skrivna på svenska.

Specifikation

  • Lagstadgade krav antal anställda en översikt Engelsk 2024
  • 5175
  • 1,15
  • 4
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider