Lathund känsliga intervjufrågor 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som ska rekrytera att fundera över om frågor som ställs i intervjusituationen är olämpliga eller rentav kan leda till diskriminering av en arbetssökande.

Även personer som söker en anställning på en arbetsplats skyddas av diskrimineringslagen. Inför en intervju bör du fundera över vad du vill ha reda på för information och vilken information som är relevant och tillräcklig för att kunna slutföra rekryteringen. Många gånger kan en fråga framstå som icke-diskriminerande, men personen som får frågan kan uppleva den som diskriminerande eller kränkande med hänsyn till vad denne svarar på frågan.

Denna mall består av några riktlinjer och punkter du bör ha i åtanke inför en anställningsintervju samt ett flertal exempel på olämpliga frågor eller rentav olagliga att ställa vid en anställningsintervju.

Specifikation

  • Lathund känsliga intervjufrågor 2024
  • 4425
  • 1,25
  • 3
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider