Ledighetsansökan 2024

Denna mall från DokuMera låter dig som anställd fylla i en ledighetsansökan. I ansökan kan du ange vilken typ av ledighet som önskas och under vilken tidsperiod.

Alla anställda har rätt till 25 dagars semester, men det finns även möjlighet att få annan ledighet beviljad. Ett företag får aldrig säga upp en anställd som har begärt ledighet för det som han eller hon enligt kollektivavtal eller lag har rätt till.

Rätten till ledighet finns reglerad såväl i lag som i kollektivavtal. Exempel på lagstadgad rätt till ledighet kan avse vård av närstående, tjänstgöring inom försvaret och verksamhet som facklig förtroendeman.

Specifikation

  • Ledighetsansökan 2024
  • 496
  • 1,35
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider