Ledighetspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper ditt företag att upprätta en ledighetspolicy för föräldraledighet, ledighet för vård av barn/närstående och andra former av ledighet.

En ledighetspolicy är ett allmänt hållet och ledsagande dokument som klargör företagets syn på ledighet. Att ha en skriven policy gagnar de anställda eftersom de då vet vad som gäller i fråga om ledighet, eller i vart fall kan ta reda på det. Det gagnar även företagets chefer eftersom de genom policyn ges stöd i sin beslutsprocess. På så vis främjas båda parters intressen.

Ledighetspolicyn berör alla typer av ledighet, från semester till föräldraledighet och permission. Den är således heltäckande rent policymässigt. I övrigt regleras det som gäller för semester dels genom avtal med arbetstagarna, dels genom lagar och förordningar.

Specifikation

  • Ledighetspolicy 2024
  • 4363
  • 1,28
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider