Leveransavtal _Löpande för viss produkt_ Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett löpande leveransavtal på engelska (supply agreement) för en viss produkt mellan två parter.

Ett leveransavtal är ett avtal som reglerar de villkor som ska gälla för leveranser mellan avtalsparterna. Genom att upprätta ett löpande leveransavtal underlättas och effektiviseras framtida transaktioner mellan parterna. Detta är något som sparar både tid och pengar för båda avtalsparterna.

Denna mall består av ett leveransavtal som behandlar viktiga punkter, bland annat avtalets omfattning, kundens försening, försening på grund av force majeure, betalningsdröjsmål, ansvar för fel, sekretess med mera.

Mallen är skriven på engelska men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Leveransavtal _Löpande för viss produkt_ Engelsk 2024
  • 4368
  • 1,32
  • 9
  • docx
1 995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider