Leveransavtal _Löpande för viss produkt_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett löpande leveransavtal för en viss produkt mellan två parter.

Ett leveransavtal är ett avtal som reglerar de villkor som ska gälla för leveranser mellan avtalsparterna. Genom att upprätta ett löpande leveransavtal underlättas och effektiviseras framtida transaktioner mellan parterna. Detta är något som sparar både tid och pengar för båda avtalsparterna.

Denna mall består av ett leveransavtal som behandlar viktiga punkter, bland annat avtalets omfattning, kundens försening, försening på grund av force majeure, betalningsdröjsmål, ansvar för fel, sekretess med mera.

Specifikation

  • Leveransavtal _Löpande för viss produkt_ 2024
  • 4048
  • 1,37
  • 8
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider