Leverantörsutvärdering 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en leverantörsutvärdering.

Mallen hjälper dig att snabbt och enkelt göra en utvärdering av en leverantör gällande bland annat kvalitet, servicenivå och miljö. Utvärderingen innefattar 10 stycken olika utvärderingsområden: Företaget, Kapacitet och tekniskt kunnande, Kvalitet, Miljö, Leveranssäkerhet, Servicenivå, Kvalitetssäkring, Dokumentation, Prismodell och avtal samt Personligt intryck.

Ta ställning till de olika områdena genom att poängsätta dem från 1-10 där 10 är bäst och 1 är sämst. Bredvid varje bedömning har du även möjlighet att lämna en kommentar till poängsättningen.

Ta hjälp av DokuMeras mall för leverantörsutvärdering så är jobbet snabbt gjort.

Specifikation

  • Leverantörsutvärdering 2024
  • 4625
  • 1,28
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider