2441 Leverantörsskulder 2024

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets leverantörsskulder.

Leverantörsskulder uppkommer när köparen handlat från säljaren mot faktura. Dessa skulder betraktas i redovisningen som kortfristiga skulder, alltså skulder som förfaller till betalning inom 1 år. När fakturan senare betalas skrivs leverantörsskulderna ner och betalningen bokförs som en kostnad, till exempel för kontorsmaterial. I företagets redovisning görs en distinktion mellan kortfristiga och långfristiga skulder eftersom att dessa påverkar företagets likviditet och soliditet på olika sätt.

Denna mall består av en färdig lista där leverantörsskulder kan fyllas i inför avstämningen av företagets räkenskaper.

Specifikation

  • 2441 Leverantörsskulder 2024
  • 334
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider