Licensavtal _Know-how_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett licensavtal beträffande know-how.

Ett licensavtal (eller upplåtelseavtal) är ett avtal där innehavaren av en immateriell rättighet, t.ex. know-how, ett patent eller en mönsterrätt, mot en viss ersättning överlåter nyttjanderätt till någon annan, t.ex. en tillverkare. Licenstagaren betalar ersättning till licensgivaren i form av royalty (en procentsats i relation till omfattningen av rättighetsutnyttjandet) eller som ett fast belopp, t.ex. en engångssumma. Vid en ej exklusiv rätt (enkel licens) med varumärke kan även andra få rätt att utnyttja rättigheten. De bilagor som avtalet hänvisar till ska upprättas utifrån den specifika affärssituationen.

Specifikation

  • Licensavtal _Know-how_ 2024
  • 4060
  • 1,33
  • 8
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider