Licensavtal _Produktpatent_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett licensavtal angående ett ej exklusivt produktpatent med varumärke.

Genom detta avtal får licenstagaren rätt att använda licensgivarens produktpatent inom branschen. Vidare överför licensgivaren sin know-how till licenstagaren. Licensavtalet ger licenstagaren rätt till en viss användning av varumärket.

Mallen som DokuMera har upprättat innehåller viktiga punkter som bör behandlas i ett licensavtal avseende ett produktpatent, såsom användningen av patentet, varumärket, know-how samt vilka begränsningar som gäller i användandet av licensen.

Specifikation

  • Licensavtal _Produktpatent_ 2024
  • 4072
  • 1,32
  • 8
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider