Likabehandlingsplan och plan mot kränkande särbehandling 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande särbehandling.

Av diskrimineringslagen framgår att verksamheter inom utbildningsväsendet ska upprätta en likabehandlingsplan medan det av skollagen framgår att skolor ska upprätta en årlig plan mot kränkande behandling.

Denna mall innefattar både en likabehandlingsplan enligt diskrimineringsplan och en plan mot kränkande särbehandling enligt skollagen. Syftet med planarbetet ska vara att främja barn och elevers lika rättigheter samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Specifikation

  • Likabehandlingsplan och plan mot kränkande särbehandling 2024
  • 5269
  • 1,15
  • 17
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider