Likvidavräkning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en likvidavräkning.

Likvidavräkning är en avstämning av slutbetalningen till säljaren. Denna sker oftast i samband med påskrivning av köpebrevet. I likvidavräkningen finns samtliga uppgifter som rör betalningen, lån som ska lösas, ränta på lån som säljaren ska stå för fram till tillträdesdagen etc. Av likvidavräkningen framgår hur mycket som ska överföras och till vem. Du kan enkelt fylla i de uppgifter som gäller just i ditt fall.

Specifikation

  • Likvidavräkning 2024
  • 5365
  • 1,13
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider