Likviditetsbudget direkt metod ettårig 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ställa upp en ettårig likviditetsbudget, även kallad kassaflödesbudget.

Likviditetsbudgeten är upprättad enligt s.k. direkt metod. Du anger vilka inbetalningar och utbetalningar som är aktuella för varje månad och kan sedan följa företagets likvida medel över 12 månader. Inbetalningar anges positivt och utbetalningar anges med minustecken framför sig.

Specifikation

  • Likviditetsbudget direkt metod ettårig 2024
  • 1033
  • 1,48
  • 1
  • xlsx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider