Likviditetsprognos 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att, med utgångspunkt i nuvarande tillgängliga kassamedel snabbt räkna ut och påvisa vart företagets likviditet är på väg. Detta kan du göra på upp till tre olika konton. Mallen ger dig därmed en mycket enkel, effektiv och kortsiktig likviditetsbudget/kassaflödesbudget.

En likviditetsprognos är prognosen över likviditetsflödet i ett företag, dvs. den beräknade fördelningen av inbetalningar och utbetalningar över olika perioder. Med en likviditetsprognos är det möjligt att bättre planera likviditetsflödet i företaget och t.ex. bygga upp en buffert inför en förväntad stor utbetalning.

Specifikation

  • Likviditetsprognos 2024
  • 1211
  • 1,47
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider