Lista över dekaler - minska risker för smittspridning 2024

Denna mall från DokuMera innehåller en lista med dekaler som kan användas för att minska smittspridningen.

Hur en arbetsplats eller lokal organiseras och anpassas kan ha en mycket stor betydelse för hur smittspridning sker. Genom att förse lokalen eller arbetsplatsen med lokaler, där besökaren/arbetstagaren ombeds att agera på ett visst sätt, minskar riskerna för att smitta ska överföras.

Mallen innehåller ett antal olika dekaler som kan synliggöras där de är mest lämpliga och kan få störst effekt.

Specifikation

  • Lista över dekaler - minska risker för smittspridning 2024
  • 5240
  • 1,15
  • 2
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider