Loggbok inträffade incidenter kris 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att detaljerat logga händelseförloppet när en allvarlig händelse har inträffat i företaget. När en kris inträffar är det oerhört viktigt att krisledningen kan få överblick över händelseförloppet. Loggboken ger dig snabbt en överblick av samtliga incidenter genom att du fortlöpande kan notera samtliga detaljer kring händelseförloppet.

Det finns plats för att ange upp till 40 incidenter som inträffat under en dag med åtta incidenter per blad. För varje incident noterar du tidpunkt, från vem, till vem, innehåll och aktiviteter kring respektive incident. Dessutom finns möjlighet att notera eventuella anteckningar kring incidenten.

Specifikation

  • Loggbok inträffade incidenter kris 2024
  • 3231
  • 1,37
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider