Lönepolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig med uppställningen av en lönepolicy för ditt företag. Lönepolicyn ger dig förslag på formulering av företagets syn och ställningstagande för hur lönesättningen ska fungera i företaget.

En lönepolicy klargör sambandet mellan företagets affärsidé, mål och framgångsfaktorer och den enskilda medarbetarens lön genom att tydliggöra principer och kriterier för lönesättning. En framgångsrik lönepolicy stimulerar arbetstagare till goda arbetsinsatser och möjliggör för företag att rekrytera och behålla goda medarbetare. Lönepolicyn ska dessutom vara väl förankrad och känd bland alla anställda.

Specifikation

  • Lönepolicy 2024
  • 2660
  • 1,33
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider