Lönerevisionsunderlag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef med att beräkna och ge förslag på nya löner i samband med lönerevision i ditt företag.

Lönerevision är en förhandling av löner inom ramen för ett kollektivavtal (löneavtal). Lönerna ses då över och omprövas. Detta betecknar ofta slutpunkten i en process där prestationer bedöms mot ställda mål.

Denna mall består av ett dokument som beräknar och ger förslag på nya löner inför en lönerevision i ett företag. Mallen innhåller även en instruktion som beskriver hur dokumentet ska fyllas i och användas.

Specifikation

  • Lönerevisionsunderlag 2024
  • 3187
  • 1,39
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider