Löpande skuldebrev borgen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett löpande skuldebrev, ofta även kallat revers eller lånehandling, med en amorteringsplan och ett borgensåtagande.

Ett löpande skuldebrev är en värdehandling och ett bevismedel. Löpande skuldebrev kan delas in i innehavarskuldebrev som är ställda till innehavaren och orderskuldebrev som är ställda till borgenären eller order.

Skuldebrevet är försett med ett borgensåtagande. Det innebär att borgenären kan kräva borgensmannen på betalning för det fall gäldenären saknar möjlighet att betala.

Specifikation

  • Löpande skuldebrev borgen 2024
  • 425
  • 1,29
  • 1
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider