Löpande skuldebrev för förlagslån 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett löpande skuldebrev för förlagslån.

Förlagslån är långfristiga lån upptagna av banker och större industriföretag, vanligen med 10 – 15 års löptid. Vid konkurs ger förlagslån rätt till betalning först efter att andra skulder är betalda. Det kan sägas vara ett skuldebrev gällande ett räntebärande lån utan säkerhet.

Förlagslånet kan tjäna som ett alternativ till nyemission av aktier och har ofta en högre ränta då de ofta anses vara behäftade med större risk.

Mallen som DokuMera har utarbetat är klart och tydligt formulerad och låter dig enkelt och snabbt upprätta ett löpande skuldebrev.

Specifikation

  • Löpande skuldebrev för förlagslån 2024
  • 4106
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider