Löpande skuldebrev pant 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett löpande skuldebrev, ofta även kallat revers eller lånehandling, med en amorteringsplan, ett borgensåtagande och ett pantavtal.

Ett löpande skuldebrev är en värdehandling och ett bevismedel. Löpande skuldebrev kan delas in i innehavarskuldebrev som är ställda till innehavaren och orderskuldebrev som är ställda till borgenären eller order.

Skuldebrevet är försett med ett pantavtal, vilket innebär att borgenären har en säkerhet för det fall gäldenären inte betalar.

Specifikation

  • Löpande skuldebrev pant 2024
  • 427
  • 1,29
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider