Lösenordspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig med uppställningen av en lösenordspolicy för ditt företag. Med hjälp av mallen formaliserar du hur information om lösenord säkerställs och hanteras.

Dokumeramallen har som syfte att främst ge användaren inspiration och visa uppbyggnaden av en policy för lösenord samt ge grundläggande information om vad som bör ingå i en sådan. Ett lösenord bör t.ex. bestå av minst 8 tecken och bytas var 60:e dag.

Specifikation

  • Lösenordspolicy 2024
  • 2005
  • 1,34
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider