Målbild för en klimatvänligare verksamhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att formulera mål för en klimatvänligare verksamhet.

Allt fler företag och privatpersoner ställer krav på att företagen agerar hållbart och klimatsmart. För företag kan det alltså vara en konkurrensfördel att verka för en klimatvänligare verksamhet. Mallen ger exempel på olika åtgärder som kan vidtas för att verksamheten ska bli mer klimatvänlig.

Specifikation

  • Målbild för en klimatvänligare verksamhet 2024
  • 5079
  • 1,16
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider