Måldokument arbetsmiljö 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett måldokument för företagets organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö ska alla arbetsgivare ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen bör ha sin utgångspunkt i företagets arbetsmiljöpolicy.

Har företaget fler än 10 anställda ska målen dokumenteras skriftligt. Det gör du snabbt och enkelt med hjälp av den här mallen. Viktigt att tänka på är att arbetstagarna ska ha möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen. Arbetstagarna ska också känna till målen. Därför är det enklast att upprätta ett måldokument oavsett om företaget har fler än 10 arbetstagare eller inte.

Specifikation

  • Måldokument arbetsmiljö 2024
  • 4688
  • 1,20
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider