Manusavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett manusavtal för långfilm.

Ett manusavtal upprättas mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare. Uppdragstagarens uppgift är att skriva ett manus till en pjäs, en film eller liknande.

Denna mall reglerar viktiga punkter som bör behandlas i ett manusavtal, såsom rättigheter, ersättning, credits med mera. Du har även möjlighet att lägga till eller ta bort punkter för att enkelt anpassa avtalet för varje enskilt fall.

Specifikation

  • Manusavtal 2024
  • 4378
  • 1,28
  • 4
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider