Mässplan 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en aktivitetsplan inför mässdeltande.

En mässa är ett av de starkaste medier som finns. Kombinationen mellan antal kontakter och personliga möten på kort tid kan inte uppnås någon annanstans, men det gäller att förvalta er tid på mässan på bästa sätt.

Denna mall består av en mässplan som är färdig att kompletteras med egen information. Mallen innehåller även en instruktion om hur du fyller i och använder mässplanen. Du erhåller en överskådlig uppdelning av aktiviteter inför mässtillfället i upp till 60 olika mässaktiviteter uppdelade på sammanlagt fem sidor, där du för varje aktivitet anger aktivitetsansvarig, övriga involverade, start- och slutdatum för aktiviteten samt övrigt av intresse.

Specifikation

  • Mässplan 2024
  • 2099
  • 1,39
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider