Medarbetar- och lönekriterier 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta ett bedömningsunderlag att använda i utvecklingssamtal och lönesamtal med dina medarbetare.

Du får en överskådlig uppdelning på en sida med upp till 13 olika kriterier där du för varje kriterie anger exempel på vad som avses, prioritering, din bedömning, samt eventuella anteckningar. Dessutom finns plats för en sammanfattande bedömning, i text.

Dokumeramallen ger dig även information om hur ditt företag kan arbeta med kompetenser och medarbetar- och lönekriterier som anses som viktiga i en viss befattning.

Specifikation

  • Medarbetar- och lönekriterier 2024
  • 3186
  • 1,37
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider