Meddelande information om sammanhållen journalföring 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att informera en patient om innebörden av sammanhållen journalföring.

Varje vårdgivare är skyldig att föra patientjournal. Under vissa förutsättningar har vårdgivare rätt att ta del av varandras journaluppgifter elektroniskt. Det kallas för sammanhållen journalföring och regleras i patientdatalagen. En patient ska informeras om den sammanhållna journalföringen innan hans eller hennes personuppgifter förs in. En patient har rätt att motsätta sig att personuppgifter ingår i ett system för sammanhållen journalföring.

Ta hjälp av denna mall från DokuMera för att uppfylla ditt informationsansvar gentemot patienten enligt patientdatalagen. Mallen kan enkelt utformas så att den passar din verksamhet och dina arbetsmetoder.

Specifikation

  • Meddelande information om sammanhållen journalföring 2024
  • 4815
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider