Meddelande om begränsning - ej beviljad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsansvarig att besvara en registrerads begäran om begränsning av din behandling av den registrerades personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

När du beslutar dig för att inte bevilja den registrerades begäran är du skyldig att lämna en motivering. Mallen ger dig möjlighet att förklara varför du har valt att inte begränsa din behandling av personuppgifterna. I mallen finns det ett antal angivna grunder, och om någon av dessa är uppfyllda är du inte skyldig att begränsa behandlingen av personuppgifterna på den registrerades begäran. Tänk på att du kan vara skyldig att ge en mer utförlig motivering än vad som framgår av mallen.

Specifikation

  • Meddelande om begränsning - ej beviljad 2024
  • 4781
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider