Meddelande om personuppgiftsincident 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsansvarig att informera de registrerade om en inträffad personuppgiftsincident i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Du är skyldig att informera de registrerade om personuppgiftsincidenten om det är sannolikt att den leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Anledningen till detta är att de registrerade ska ges möjlighet att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Den information du lämnar ska åtminstone förmedla namnet på och kontaktuppgifterna för dataskyddsombudet eller andra kontaktpunkter där mer information kan erhållas, beskriva de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten, samt beskriva de åtgärder som du har vidtagit eller föreslagit för att åtgärda personuppgiftsincidenten, inbegripet, när så är lämpligt, åtgärder för att mildra dess potentiella negativa effekter.

Ta gärna del av DokuMeras checklista om personuppgiftsincidenter (4770) för att underlätta ditt arbete.

Specifikation

  • Meddelande om personuppgiftsincident 2024
  • 4788
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider