Meddelande om radering - beviljad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsansvarig att besvara en registrerads begäran om radering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du beviljar den registrerades begäran finns det ingen skyldighet att lämna en motivering, men mallen ger dig ändå möjlighet att förklara varför du har valt att radera de personuppgifter som den registrerade har begärt. I mallen finns det ett antal angivna grunder, och det är endast enligt dessa grunder som det finns en skyldighet att bevilja en begäran om radering.

Om du har lämnat ut personuppgifterna till annan mottagare kan du ange det, liksom om du inte har lämnat ut personuppgifterna. Den registrerade har på begäran rätt att få reda på vem eller vilka som du har lämnat ut de raderade personuppgifterna till.

Ta gärna del av DokuMeras checklista om rättelse och radering av personuppgifter (4767), så att du vet vilka skyldigheter du har som personuppgiftsansvarig i detta avseende.

Specifikation

  • Meddelande om radering - beviljad 2024
  • 4789
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider